-Frykter for svært lav byggeaktivitet

I kveldens møte i byutvikling synes det som om flertallet vil utsette boligbyggningen på Husabø på Hundvåg til veiforbindelsen Ryfast er klar. Venstre Helge Solum Larsen er bekymret. -Venstre ønsker å få løst opp trafikkproblemene og satse kollektivt, vi er også svært bekymret over at det bygges for få boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

— Vi er såpass usikre på hva Ryfast-prosjektet vil innebære i forhold til tid, og mener det derfor blir vanskelig å binde utbyggingen på Hundvåg, sier nestlederen i kommunalstyret for byutvikling til Rogaland Avis.

I første kvartal 2009 ble det kun igangsatt 80 nye boliger, ingen i felt. -Dette er meget lavt og ikke i nærheten av det målet bystyret har satt på grunnlag av anslått behov.
— Å binde opp store byggeklare boligområder og utsatte dem vil bli ganske problematisk. Det kan ta mange år før vi vet svaret på hvor lang tid Ryfast tar.

Da mener han det er en bedre løsning å følge administrasjonens ønske og se på hvordan kollektivtrafikken på Hundvåg kan forbedres.
— Vi har ikke lokal råderett over Ryfast. Nå ligger saken hos Vegdirektoratet som foretar klimaregnskap og full økonomisk kontroll av prosjektet. Gitt at prosjektet får økonomisk godkjenning, så må regjeringen legge fram Ryfast som egen proposisjon for godkjenning i Stortinget. Derfor er det ingen som kan si med sikkerhet når Ryfast får oppstart og når det kan stå ferdig, mener Solum Larsen.

Venstre fremmer forslag om boligene kan ikke tas i bruk før kollektivdekningen er oppgradert til 5. minutters frekvens, slik forutsetningen var i Hundvågpakken.
Venstre fremmer også forslag om kollektivprioriterende tiltak mellom Hundvåg og sentrum.

Les mer her >> og her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**