Kvalitet og karakterer i skolen

Bedre kvalitet i undervisningen er en hovedoppgave i norsk skole. Da må vi ha gode lærere og vi må vite hva elevene lærer, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Akers Avis Groruddalen 11.9.2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Linn Beate Kaald Thoresen

Venstre mener vi trenger bedre og flere lærere. Venstre vil at det skal kreves faglig fordypning for å undervise i ungdomskolen, ha femårig allmennlærerutdannelse og muligheter for å ta videre- og etterutdanning gjennom et kompetanseår (som Lærerløftet i Oslo). Venstre mener selvfølgelig at vurdering er viktig. Evalueringer og tilbakemeldinger til elever og foreldre må gis fra første klasse. Dette er viktig for at elevene skal kunne få en undervisning som passer for seg. Karakterer er en av flere måter å vurdere på, og som Venstre mener hører hjemme fra ungdomsskolen. Samtalen og det å se den enkelte elev er det aller viktigste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**