Valginformasjon

Venstre på 1-2-3 på døvspråk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I årets valkamp har partia gløymt å ta omsyn til døve og hørselshemma. Då Venstre var på debatt hos Bergen Døvesenter i førre veke blei partia utfordra på kvifor vi ikkje hadde valkampinformasjon tilgjengeleg på teiknspråk. Ingen av oss hadde gode forklaringar, og det heile var veldig pinleg.

Vi bestemte difor for å hive oss rundt og gjere noko med saka. Etter debatten var vi i kontakt med tre teiknspråktolkar som sa seg viljug til å hjelpe, og vips var filmen klar. Resultatet kan du sjå her:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Til neste valkamp skal vi lage fleire filmar på teiknspråk, som faktisk er eit offisielt språk i Noreg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**