-Klimaspørsmål må prege alt vi gjør

– I klimaarbeidet må vi få lov å kutte de lokale klimagssutslippene vi rår over. Nå kan det dessverre virke som det praktiske arbeidet er mer preget av klimatilpassning enn vilje til å endre samfunnet og få til kutt, sier Venstres Helge Solum Larsen som er byutviklingspolitiker og stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Solum Larsen opplever daglig i sitt politiske arbeid hvordan hensynet til klimapolitikk må vike, selv om både de teknologiske løsningene finnes og selv når det er lokalpolitisk vilje til å gjøre noe konkret.
I Stavanger har Venstre klart å samle støtte for en rekke grep som ville redusert de lokale klimagassutslippene.
-Vi fikk bystyret til å slutte seg til et overordnet mål om 20 prosent reduksjon innen 2020, i forhold til nivået i 1990 . Vi har fått flertall for at det i alle saker skal omtales om vedtaket bringer oss i retning målet eller bort fram det. Selv dette er bare et steg på veien. På sikt må vi bevege oss i retning det karbonnegative samfunnet, sier Solum Larsen.

I storbyområdet på Nord-Jæren er nesten 70 prosent av klimagassutslippene knyttet opp til transport, den andre store utslippsfaktoren er stasjonære utslipp fra bygg.
-Jeg har resultater å vise til i forhold til energibruk og energiminimalisering i i bygg. Dette følges opp i offentlige planer. Paradokset er at vi er avhengig av frivillighet fra de private aktørene. Dermed tilsidesettes de framtidsrettede løsningene på grunn av manglende vilje til å ta i bruk kjent teknologi. Regjeringen og sentrale myndigheter gir oss ikke virkemidler til å kreve lavenergi- og passivhusstandard. Det er for meg ubegripelig at det kan tillates bygg som ikke tilfredstiller disse energiklassene. Byggene vi nå skal bygge skal ikke bruke, men produsere energi.

Som energibærere ønsker fremdeles mange å satse fossilt i stedet for fornybart. Skitten energi til fjernvarme dominerer mange utbyggingsområder.
-Jeg registrer med glede at det finnes folk innen byggnæringen som ser mot framtiden, sier Solum Larsen. Les mer her >>

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

-Transportsektoren er den største enkeltstående lokale utfordringen. På Nord-Jæren skal vi bygge skinnegående bybane som vil modernisere byen og radikalt redusere klimagassutslippene. Dette har vi sikret flertall for i Stavanger. Vi fikk imidertid ikke støtte til stalige invisteringer i Nasjonal transportplan. Det stemte regjeringspartiene og FrP mot.
Regjeringen har overlatt hele ansvaret for miljøvennlig transport til fylkekommunene, der dette skal prioriteres i samme sekk som veinettet. -Det sier seg selv at det ikke blir noen nødvendig satsing på miljøvennlig transport i storbyene på denne måten. Jeg mener tidspunktet har kommet for å omorganisere samferdselssektoren i Norge. Miljøvennlig tranport har sitt store potensial i storbyene, disse må derfor må kontroll over planlegging, bygging og drift. Jeg mener så staten skal ha ansvaret for å finansiere av invisteringene, som del av klimabevilgninger. Dette betyr også at storbyene, som Oslo idag, tar avgjørelse om ekstraordinær finansiering, også som virkemiddel for å endre reisemiddelfordelingen.

Det hevdes nå fra forskerhold at den globale klimatrusselen har blitt for uklare for folk flest:
– Problemene er egentlig i stor grad lokale og nære, men når man slår opp klimaparaplyen blir de til dels veldig abstrakte, sier Kristin Asdal, forsker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO, til Forskning.no
Solum Larsen er enig i at mange aktører i klimapolitikken gjør diskusjonen alt for fjern for vanlige folk. – Det snakkes om klimapolitikk som noe dette er noe langt utenfor våre lokalsamfun, det er det absolutt ikke. Men lokalsamfunnene mangler på mange områder reelle virkemidler til å gjøre grep som monner. Dette kan fort bli en svært alvorlig for hele det lokale miljøengasjementet, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**