Leif Helge Kongshaug

Her er mannen som vi i Møre og Romsdal treng på tinget. Bruk stemmeretten din – stem Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Leif Helge Kongshaug ble nominert på førsteplass av et enstemmig nominasjonsmøte i Ålesund.

Han er stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, og medlem i Næringskomiteen på Stortinget.

Kunnskap Leif Helge vil ha en kraftig kunnskapssatsing for gründere og bedrifter.

– Vi må benytte den pausen finanskrisen representerer til å gi bedriftene muligheten til å satse på kunnskap. Slik kan bedriftene komme styrket ut av dagens krisesituasjon. Han slår fast at byggingen av kunnskapssamfunnet gjennom en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, er en av tre viktige bærebjelker i Venstres nye stortingsvalgprogram.

Stimulere bedriftene

– Økt støtte til virkemidler som fremmer bedriftenes forsknings- og utviklingsarbeid er et velegnet tiltak. Vi kan også bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsingen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i nye maskiner, påpeker Kongshaug.

Lei Helge er tidligere statssekretær i landbruks og matdepartementet, og var også stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1997 – 2001.

Leif Helge Kongshaug har vart lærer og gårdbruker, og har en rekke lokalpolitiske verv bak seg. I Møre og Romsdal har han også hatt flere næringspolitiske verv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**