Solum Larsen stemte på Tasta

Venstres Helge Solum Larsen stemte i Tastahallen, søndag. -Jeg er stolt over det norske demokratiet. Når valglokalene åpner er det en borger en stemme, og makten ligger hos hver enkelt. Vi bør tenke over hvor mange mennesker i verden som ikke har denne grunnleggede rettigheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Skolen
Solum Larsen er usikkert på om valgkampen har vært så klargjørende som den burde. -Venstre har reist viktige saker som hvordan vi skal løse frafallet i skolen og pekt på at det å satse på lærerne er hovedoppgaven i skolepolitikken. Jeg synes få av de øvrige partiene har gitt gode svar.

Solum Larsen valg stemme valglokale

Foto:

Han mener en del av valgkamputspillene om skolen har hatt mer preg av symbolpolitikk enn faktiske løsninger. -Karakterer for 3. klassinger som FrP har kommet med, og rett til å utvise elever som SV foreslo, er eksempler på dette. Ingen av delene er spesielt fornuftig og ingen av delene adresserer det som er skolens utfordringer.

Personvern
-Jeg har gjentatte ganger tatt opp at den grunnleggende liberale rettigheten personvernet er kraftig truet. Vi vet at Norge må avgjøre sin holdning til datalagringsdirektivet i løpet av kort tid. Vi vet ingenting om hva resultatet blir. Ap, Høyre, KrF og FrPs kandidater svarer ikke på spørsmålet. Dette er et nederlag for den offentlige debatten.

Miljø
-Mens Venstre har pekt på behovet for konkrete tiltak for å gå i retning av det karbonnøytrale, og på sikt karbonnegative samfunnet har særlig Ap, Høyre og FrP stillt seg utenfor debatten.
Den eneste miljøsaken som har hatt oppmerksomhet er spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. -Men den debatten handler først å fremst om å ikke gjøre nye feil, sier Solum Larsen. -Vi burde som Venstre har forsøkt, også diskutere hva vi må gjøre – hvilke tiltak som må på plass.
Solum Larsen mener det kan virke som om regjeringen, Høyre og FrP ikke ønsker en slik debatt.

-Det er beklagelig når en valgkamp er over og vi må registrere at slike viktige spørsmål som kommer opp i stortingsperioden står ubesvarte, sier Solum Larsen. -Men også dette kan velgerne gjøre noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**