Åpent gruppemøte 21. september

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe, mandag den 21. september mellom 18.00 og 19.30. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 21. SEPTEMBER

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Mandag den 21. september 2009 kl. 1800-1930. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 31/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 32/09 Komitemøtene i uke 40

Sak 33/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppen

Stortingsgruppen

Sak 34/09 Eventuelt

Sakslisten til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider: Møteoversikt

Oslo, den 15. september 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**