Ønsket at ansatte deltar mer i den offentlige debatten

Venstres Thor Bjarne Bore mente at det er viktig å gi et klart signal om at administrasjon og folkevalgte ønsker å tilføre den offentlige debatt best mulig kvalitet og tyngde, da bystyret behandlet Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Thor Bjarne Bore

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

I punktet om ytringsfrihet heter det: «Alle ansatte kan som privatpersoner fritt uttale seg om kommunale forhold som ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten. Ytringsfriheten må veies mot hensynet til lojalitetsplikten overfor den aktuelle virksomheten.»

Thor Bjarne Bore foreslo en endring i dette punktet. Han mente at det er viktig å gi et klart signal om at administrasjon og folkevalgte ønsker å tilføre den offentlige debatt best mulig kvalitet og tyngde.

Hans forslag lyder slik: «Alle ansatte må fremfor alt ha lojalitet til befolkningen og det samfunnet som den offentlige forvaltning skal tjene. De kan både som privatpersoner og arbeidstakere uttale seg fritt om kommunale forhold, ikke minst i spørsmål knyttet til eget fag og ansvarsområde. Dette må imidlertid ikke innebære brudd på taushetsplikten eller risiko for skade på kommunens legitime og saklige interesser.»

Bores forslag fikk 25 stemmer, men falt. Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**