Selvmordsforebyggende tiltak

ifm bygging av Tverlandbrua tar Bodø Venstres representant opp en viktig, men lite diskutert problemstilling om selvmordsforebyggende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål til PNM- komitéen 1.oktober 2009 fra Terje Cruickshank (V).
Kilde: http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologi/innholdsfortegnelser/2005-nr2.html

I Suicidologi 2005, vol. 10, nr. 2 er Temaet Selvmordsforebygging: begrensning av tilgangen til selvmordsmidler. Verdensdagen for selvmordsforebygging var 10.september og gjennom temaer tatt opp denne dagen og i ovennevnte fagblad fikk man vite at særlig der det er broer, er populære steder for selvmordshopping. Statistikk viser at ca 6% av selvmord utføres gjennom hopping. Hvor stort problemet er i vår kommune viser statistikken ikke, men vi skal snart forestående bygge en bru i befolkningstett område som har et potensial i seg for å kunne bli noe utsatt for suicidale tanker og handlinger.

Av reguleringsplanen står det bare at Tverlandsbrua er ment som en "frembygd bru". Et kort søk på nettet blir jeg ikke noe klokere hva slike bruer inneholder av forebyggingstiltak. I Tromsø har vi sett at bruene i befolkningstette områder har nærmest fått et fengselsmur eller Gullag preg over seg. Jeg ønsker ikke at innkomsten til Bodø skal ha samme preg, så spørsmålet blir om man i planleggingsfasen tenker selvmordsforebygging i konstruksjonen av Tverlandbrua? Hvis dette ikke til nå har vært gjort er det noe som bør er ønskelig å tenke på i planleggingsfasen eller er slike tiltak noe som kommer i etterkant når man ser utviklingen slik som i Tromsø?

Bodø 17.september 2009

Terje Cruickshank
Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**