Fylkesting 29.09.-02.10. i Svolvær

Venstre stiller spørsmål om utstyrsstipend for elever i utdanningsprogram musikk, dans og drama

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Utstyrsstipend for elever i utdanningsprogram musikk, dans og drama
Elever i videregående skole mottar et stipend fra lånekassen til utstyr som trenges i opplæringen, et såkalt utstyrsstipend. Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilkjet utdanningsprogram eleven tar.

Penger

Foto: hl

Elever i musikk, dans og drama får lånekassens laveste sats på 850 kroner i motsetning til elever i idrettsfag, design og håndverk og restaurant og matfag, som mottar lånekassens høyeste utstyrsstipend på 2750 kroner.
Elever i musikk, dans og drama har meget høye kostnader i forbindelse med sine utdanningsprogram, som kjøp og vedlikehold av instrumenter, kjøp av noter, ballettsko og annet treningstøy.

Lånekassens vurdering av utstyrsbehovet til de forskjellige utdanningsprogram virker noe vilkårlig og lite gjennomtenkt og for elever ved musikk, dans og drama fortoner lånekassens fordeling av utstyrsstipendet seg som direkte urettferdig.

Venstre har derfor følgende spørsmål:

Kan Fylkesråden ta et initiativ overfor lånekassen og departementet for å likestille elever ved utdanningsprogrammet musikk, dans og drama med elever i idrettsfag og design og håndverk ved tildelingen av utsyrsstipendet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**