Fylkesting 29.09.-02.10. i Svolvær

Venstre stiller spørsmål om fordeling av kulturmidler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fordeling av kulturmidler

Kultur

Foto: Luth

I fylkestinget i april svarte Fylkesråden på direkte spørsmål fra Martin Skjefstad om tildeling av kulturmidler, der det også kom frem at Helgeland har fått kun 17% av kulturmidlene i Nordland fylke, at ikke alle tildelingene var gjort enda.

1. Hvor mye av tilskuddsmidlene for 2009 er enda ikke disponert?

2. Hvordan ser den prosentuale fordelingen på regionene ut per dags dato?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**