Driften ved Røsvik Bo- og Behandlingssenter

Uttalelse fra KrF og Venstre: Nordland fylkesting ser med bekymring på at helseforetaket Nord vurderer å legge ned driften ved Røsvik Bo — og Behandlingssenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


RBB representerer et viktig lavterskeltilbud som i samspill med kommunehelsetjenesten gir et verdifullt tilbud til mennesker som sliter tungt med psykiske problemer over lang tid. Dette samspillet reduserer etter vår mening behovet for akuttinnleggelse ved andre avdelinger i helseforetaket. Ansatte ved RBB har lang og god erfaring og representerer en viktig kompetanse for regionen.

Nordland Fylkesting er av den oppfatning at nedleggelse av RBB vil bidra til å gjøre livssituasjonen til pasientene vanskeligere og det vil være utfordrende å gi brukerne et godt førstelinjetilbud i kommunene.

En reform for bedre samhandling mellom kommune og sykehus er varslet. Det er viktig at de etablerte tilbudene opprettholdes og ses i sammenheng med intensjonene med reformen.
Nordland Fylkesting mener at det er viktig at tilbudene for psykiatriske pasienter fortsatt drives desentralisert der det er mulig. Røsvik Bo- og behandlingssenter representerer dermed en ønsket behandlingsform.

Randi Myrvang Næss Franziska Wika
Nordland KrF Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**