Personvern og misbruk av personnummer

Uttalelse fra Venstre: Utviklingen i dagens informasjonssamfunn utfordrer personvernet på stadig nye måter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En av den siste tids nyetableringer på nett er den norske nettjenesten iam.no, der det bl. a. publiseres mangelfulle og feilaktige opplysninger om privatpersoner bosatt i Norge. Det har også blitt bemerket at ved siden av bostedsadresse, telefonnummer og skattelister, publiserer nettstedet også skjulte adresser og telefonnummer.

Ved etablering av kundeforhold via Internett krever flere virksomheter utveksling av personopplysninger, derav bruk av personnummer til innlogging.
Etter at et dataprogram for masseinnhenting av fødselsnumre nå er blitt gjort tilgjengelig for alle på Internett, aktualiseres problemstillingen om misbruk av personnummer ytterlige. Identitetstyverier begynner ofte med fødselsnummer på avveie.

Fylkestinget forutsetter at virksomheter som bruker fødselsnummer på sine nett-tjenester, foretar risikovurderinger for å forebygge identitetstyveri og misbruk av personnummer og oppfordrer personvernkommisjonen, som har som oppgave å vurdere lover og regler i dagens raske IKT utvikling, til å følge opp problemstillingen for å sikre den enkelte individs datatrygghet.

Nordland fylkeskommune ønsker å være en aktiv deltaker i den offentlige debatten om personvern.

Franziska Wika
Nordland Venstre

Franziska Wika

Franziska Wika
Foto: Arne B. Vaag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**