Hamsunsenteret

Venstre ser verdien av Hamsunsenteret i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Venstre mener at Hamsunsenteret er Nordlands viktigste bidrag i diskusjonen rundt Knut Hamsuns liv og virke i en internasjonal kontekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi har fra første planleggingsstadiet støttet opp om byggingen av dette kulturmonumentet.

Hamsunsenteret, Hamarøy, Nordland

Foto: Nordland County Council / Tore Schöning Olsen

Fylkesråden har gitt en utfyllende orientering om byggeprosessen og kostnadsutvikling med alt tilgjengelig tallmaterial som står til disposisjon per dags dato. Venstre stiller seg bak Fylkesrådets vurdering om å avvente videre evalueringer til etter at totalregnskapet for Hamsunsenteret er avsluttet.

Franziska Wika
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**