Ba om at Stavanger slutter seg til kampanjen 10:10

Venstres Per Inge Torkelsen tok opp forslag om at Stavanger kommune skal slutte seg til klimakampanjen 10:10 da kommunalstyret for miljø og utbygging behandlet forslag til klimaplan tirsdag kveld. -Vi må starte kuttene av klimagasser straks, sa han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Inge Torkelsen

Foto: ?

De øvrige medlemmene i kommunalstyret hadde behov for å tenke igjennom spørsmålet og saken ble derfor sendt over til administrasjonen.

10. oktober iverksettes den norske delen av Klimakampanjen 10:10, et globalt initiativ der bedrifter, offentlige instanser og privatpersoner i rike land forplikter seg til å kutte egne utslipp med ti prosent i løpet av 2010.

Venstre mener Stavanger kommune må slutte seg til kampanjen fordi:

klima

Foto: ukjent

Målene er relevante og oppnåelige
Deltakerne forpliktes til konkrete utslippsmål på kort sikt, der deltageren selv er ansvarlig for at målene nås
Legger press på politiske ledere ved å demonstrere at reelle kutt kan oppnås i inneværende styringsperiode
Den kan bli avgjørende for Vestens troverdighet på klimafronten, i sin tur en betingelse for å få utviklingsland som Kina og India med på å begrense eller redusere egne klimautslipp gjennom en global klima-avtale i København
Tidlige kutt er langt viktigere enn sene kutt for akkumulert CO2-nivå i atmosfæren; vi må begynne å redusere utslipp nå, ikke om ti eller 20 år

Les mer om kampanjen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**