Vil ha barn ut av fattigdom

Mer enn hvert tiende barn i Gjøvik lever under fattigdomsgrensen.
– Dette kan vi ikke være bekjent av, sier Oppland Venstres 2. kandidat Ketil Kjenseth fra Gjøvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nye tall fra FAFO viser at stadig flere barn i Gjøvik lever under fattigdomsgrensen. I 2000 var antallet 359, mens det i 2006 var økt til 586 bare i Gjøvik kommune.

Ketil Kjenseth

Foto: Brynjar Eidstuen, OA

– Det er ikke noe som tyder på at denne veksten har avtatt, sier Kjenseth. Han er bekymret for utviklingen og oppfordrer nå til tverrpolitisk dugnad i kommunen for å hjelpe barn ut av fattigdom.
– Også de andre kommunene i Oppland må ta tak. Selv om antallet barn under fattigdomsgrensa er høyest i Gjøvik, så ser vi den samme veksten i de fleste andre kommuner, sier Kjenseth. Antallet barn i fattigdom i Oppland er nå langt over 2000.

– Ingen velger sin egen barndom. Derfor er fattigdomsbekjempelse blant barn det aller viktigste for oss i Venstre, sier Kjenseth. Blant sentrale grep som må gjøres nevner han differensiert barnetrygd, høyere sosialhjelpssatser, flere støttekontakter og la de frivillige organisasjonene få en “turnerings- og turkasse”, slik at alle på laget får bli med på f.eks. Norway Cup og korpstur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**