Bli bøssebærer

Årets TV-aksjon er tildelt hjelpeorganisasjonen CARE. De innsamlede midlene skal gå til verdens fattigste kvinner og jenter fordi de rammes hardest av fattigdom, nød og urettferdighet.
18. oktober 2009 kan du bruke 2 timer på årets viktigste søndagstur!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

care

Foto: Care

CARE har fått TV-aksjonen for 2009. Den 18.oktober kan du være med på å gi verdens fattigste kvinner og deres familier et bedre og mer verdig liv.

CARE har erfart at hvis du hjelper en kvinne, hjelper du også hele familien og menneskene rundt henne. CAREs mål er at kvinnene vi hjelper skal kunne klare seg selv og bli økonomisk uavhengige.
Ditt bidrag vil hjelpe verdens fattigste kvinner til et bedre liv!

Meld deg som bøssebærer her eller ring 02025

Gi oppfordringen videre til venner og kjente!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**