Konstant mistenkt?

Mandag 28. September startet AP, SV og SP forhandlingene om regjeringens politikk for de neste fire årene. Det er lite fokusert på at forhandlerne kan bidra til at din rett til vern om privatlivet blir avskaffet en eller annen gang før 2013. Det hviler et stort ansvar på partienes forhandlere, skriver lokallagsleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg – av Karl M. Buchholdt, leder i Levanger Venstre
15. mars 2006 vedtok EU å innføre et direktiv for datalagring. På grunn av EØS-avtalen kan det hende at også Norge må innføre direktivet. Venstre vil ha et sterkt personvern og har programfestet å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet. Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Frihet har som forutsetning at hvert menneske vernes mot utilbørlig inngripen i privatlivet og at det kan delta i arbeidsliv og samfunnsliv uten å føle seg kontrollert eller overvåket. Personvernet innebærer en rett til å ha kontroll over personlige opplysninger om seg selv.

Med en innføring av Datalagringsdirektivet i Norge, som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon som e-post, sms, telefon og internett i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjon som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom for 6 til 24 måneder. Det er dette Datalagringsdirektivet handler om. Hadde dette handlet om vår vanlige brevpost ville vi aldri godtatt en så massiv overvåkning.

Vi vet allerede en god del om hva våre folkevalgte mener: Venstre og SV har programfestet å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet. Frp og SP har landstyrevedtak om det samme. Krf er mot direktivet, men vil se på konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke reservasjonsretten og AP har ikke tatt stilling.

Internett har gitt en hel verden mulighet til å kommunisere med hverandre. Det er en unik mulighet vi aldri har hatt før. Med det kommer det også utfordringer. AP, SV og SP må gjennom regjeringsforhandlingene gi et skikkelig svar på om det blir mer overvåkning med en rødgrønn regjering. Enkeltmenneskers privatliv bør ikke være gjenstand for forhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**