Varsling i kommunene

Haugesunds Avis støtter et utspill om varsling i kommunene fra Venstres Svein Abrahamsen i en lederartikkel den 7. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse. Arbeidsgiver pålegges å legge forholdene til rette for intern varsling.

Bakgrunnen for lederartikkelen er en oppfordring på nettstedet liberal.no fra Svein Abrahamsen til partifeller over hele landet om å undersøke om egen kommune har etablert gode varslingsrutiner, og ta opp saken hvis dette ikke er gjort.

I lederartikkelen gir Haugesunds Avis uttrykk for at dette er utspill som fortjener bred støtte i alle partier. Avisen støtter også at kommunene bør ha en form for sikkerhetsventil for de tilfellene der varsler ikke når fram via etablerte kanaler, eller ikke vil varsle på vanlig måte.

Venstres Sissel Bøe, vil ta opp om Haugesund kommune har gode nok varslingsrutiner for sine ansatte i møte i personalpolitisk utvalg den 29. oktober.

Venstre mener at varslere spiller en viktig demokratisk rolle i dagens samfunn ved å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i en virksomhet. Vi har programfestet at vi vil innføre rett til anonym varsling av slike forhold på arbeidsplassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**