Årsmøte i Grorud Venstre

Velkommen til årsmøte i Grorud Venstre onsdag 21. oktober. Bydelslaget skal velge nytt styre, behandle årsmeldingen og diskutere aktuell politikk. Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre Trine Skei Grande er gjest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dato: Onsdag 21.oktober 2009
Tid: Kl.19:00-21:30
Sted: Steinbruddet kulturhus, Doktor Londonsvei 5

Sakslisten inneholder følgende:

ÅM 01/09 Konstitutering
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
01.03 Valg av møteleder, -referent, protokollunderskriver

ÅM 02/09 Besøk til årsmøtet
02.01 Hilsningstale fra Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre

ÅM 03/09 Valg
03.01 Velge bydelslagsleder
03.02 Velge bydelslagsnestleder
03.03 Velge 1-3 styremedlemmer
03.04 Velge eventuelle varamedlemmer
03.05 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte
03.06 Velge lokal valgkomitè og nominasjonskomitè

ÅM 04/09 Årsmelding
04.01 Behandle styrets årsmelding for 2009

ÅM 05/09 Aktuelle politiske saker

ÅM 06/09 Innkomne forslag

ÅM 07/09 Avslutning

Valgkomitéens innstiling til nytt styre:
Leder — Jon Julius Sandal
Nestleder — Martha Hagerup Nilson

Styremedlemmer:
Leif- Runar Forsth
Ane F.S. Marwah
Bjørn Smestad

Varamedlemmer:
Kirsti Skovly Forsth
Samarria Hisham
Tor Kjetil Nedrelid
Ole-Andreas Sjømoen
Henny Strøm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**