Ole Christian Fredriksen

Ole Christian er for tiden lokallagets nestleder, medlem i Hovedutvalg for kultur og oppvekst, og 1. vararepresentant til kommunestyret. Han er også vara til styret i Vestfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Oleemann

Foto: Ukjent

Ole Christian Fredriksen er en 24 år gammel mann oppvokst i Sande med interesser innen musikk, psykologi, skole og politikk. Han gikk Media og Kommunikasjon på Sande VGS fra 2004, avtjente verneplikt i Nord-Norge i 2007, og jobbet som vervet i Forsvaret frem til sommeren 2009 da han kom hjem fra internasjonal tjeneste i Afghanistan. Han har jobbet ett år for Selvik Skole her i kommunen som pedagogisk assistent fra høsten 2009 til slutten på skoleåret i 2010, og jobber nå som arbeidsterapaut/miljøarbeider ved Betzy Krisesenter, som er et §27 fristilt kommunalt foretak, eid av blant andre Sande kommune. Ole Christian tar også en del vakter for Buskerud Barne- og Familiesenter, Bufetat, i Drammen.

Om seg selv:

Som person er jeg engasjert og med et stort hjerte for mine medmennesker og kommune. Spesielt engasjerer skole- og oppvekstpolitikk, lokaldemokrati og kultur, noe jeg bruker en del tid på å sette meg inn i. Jeg ønsker stadig å vise meg som en som står på for andre, er ansvarlig og representativ, og skaper forandring eller oppmerksomhet der det er behov. Jeg er liberal av hjertet, og ønsker større frihet og medbestemmelse til folket, og mindre statlig inngripen.

Jeg arbeider mye med Martin Gran når det gjelder å engasjere unge og øke den politiske deltakelsen blandt alle som bor i Sande. Jeg er en forkjemper for det lokale demokratiet, og ønsker bedre maktfordeling mellom stat og kommune i sistnevnes favør.

Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**