Regionalt samarbeid rundt Randsfjorden mest naturlig for Søndre Land

Torsdag 15 oktober ble det avholdt åpent møte på rådhuset i Hov. Vi i Venstre er opptatt av å si ja til positivt engasjement og utvikling lokalt slik at “gode krefter” slipper til uttaler Evind Brenna. Det er er naturlig for Venstre å være opptatt av å skape et rom der forandring og nyskaping kan finne sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Flere enn vanlig møtte opp til tordagens åpne inspirasjonsmøte med Oppland Venstres topp-kandidat Evind Brenna i rådhuset i Hov. Brenna snakket om lokalpolitiske strategier og omdømme bygging for økt oppsluttning om Venstre fram mot lokalvalget 2011. Den sittende fylkespolitikeren har lang fartstid i lokalpolitikken og er en av initiativtakerne til regionsamarbeid i Valdres.

Vi i Venstre er opptatt av å si ja til positivt engasjement og utvikling lokalt slik at “gode krefter” slipper til uttaler Evind Brenna. Det er er naturlig for Venstre å være opptatt av å skape et rom der forandring og nyskaping kan finne sted. Regionsamarbeidet i Valdres skaper nye muligheter. Valdresregionen har fått mye positivitet og utvikling gjennom en satsning på “Valdres Natur og Kulturpark” uttaler Evind Brenna. Han legger til at den 10-årige visjon omfatter hele 8 fagområder og at langsiktighet er nøkkelen til å utløse bidrag fra andre utviklingsaktører.

Valdres Natur og Kulturpark

Foto: Valdres Natur og Kulturpark

Regionalt samarbeid er ofte kimen til forandringer og Søndre Land Venstre ønsker derfor å revurdere det eksisterende samarbeidet i Gjøvikregionen til fordel for et regionalt samarbeid rundt Randsfjorden. Søndre Land vil naturlig utgjøre et av flere kraftsenter i et slikt, multi-kommunalt samarbeid, i motsettning til dagens haleheng funksjon til Gjøvik uttaler lokallagsleder Hans I. Gamst (V). Vi vil arbeide aktivt for å ta i bruk Valdresmodellen her hos oss.

Venstre har et omdømme som faktaorientert og seriøst parti. Dette må vi ta med oss når vi ønsker å markere oss sterkere lokalt. Vår rolle som ombudsmenn for vanlige folk blir stadig viktigere. Venstre har mange bærekraftige løsninger og god politikk for lokale utfordringer. Vi har en lokaldemokratisk visjon om å skape mulighet for det gode liv og utvikling i grendene. Et lokalsamfunn trenger viktige institusjoner for å skape utvikling og vekst i vår moderne hverdag. Det at Søndre Land ikke har videregående skoletilbud og få kompetansearbeidsplasser for unge å kommme tilbake til, er for eksempel noe vi må rette på snarest, sier leder i Søndre Land Venstre Hans I. Gamst.

Av andre tema som ble diskutert i plenum var partipolitisk samarbeid ved listestilling, hvilke politiske områder som kan skape engasjement mot lokalvalg, hvordan begeistre de “gode krefter” i lokalsamfunnet i kommunen, og hvordan man kan arbeide positivt for forandring i Søndre Land. Det var enighet i forsamlingen om at Søndre Land trenger en ny giv som kan skape positiv utvikling og vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**