Vil legge bedre tilrette for bading i Langåsdammen

Venstres Per Einar Weiseth mener det nå er en gylden anledning for å legge bedre til rette for bading i Langåsdammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

-Jeg har badet i Langåsdammen selv siden jeg var guttungen, og jeg reistrerer at det fortsatt er en veldig popilær badeplass. Forholdene kunne imidlertid vært lagt bedre til rette, sier Weiseth. Han har ingen planer om å bade der i høst, men ettersom det nå er anleggsmaskiner i området og dammen er nedtappet mener han at det er gunstig å få gjort noe nå, med forholdsvis lave kostnader.

Weiseth ser på oppfylling med pukk og sand som ett mulig tiltak, sammen med en utvidelse av vegskuldra langs badeplassen, slik at det blir lettere å parkere biler.

Per Einar Weiseth er fullt klar over at økonomien ikke tillater store utskeielser, men hevder likevel at det bør være mulig å få til noe for å bedre forholdene for de badende ved Langåsdammen. -Etter det jeg har fått rede på, er det mulig å bruke midler både i forbindelse med myndighetenes krisepakke som Levanger fikk en del av tidligere i år, tippemidler og midler til nærmiljøtiltak, sier Weiseth.

Han forteller at Venstre vil ta opp saken til behandling i forbindelse med økonomiplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**