Ny kritikk mot budsjettprosessen i Lund

I juni møtet 2008 påpekte Venstre at det ikke er lov å legge budsjettmøtene ut av kommunen eller utilgjengelig innad i kommunen, dette skal være åpne møter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Budsjettprosessen i 2008, ble lagt om, Høyre og Venstre som ikke sitter i formannskapet fikk være tilstede da administrasjonen la frem sitt forslag. Formannskapet tok ikke til følge Venstres forslag om å invitere alle parti til å bli med på utarbeidelsen av budsjettet, men det ble iallefall avholdt tilgjengelig for publikum og presse.

Administrasjonen la frem sitt forslag forslag for 2010 på Moi tirsdag 20. oktober, så avholdt formannskapet et møte hvorpå formannskapet og administrasjon dro til Heddan gard i Hægebostad kommune.

Kenneth Gjesdal

Foto: Knut-Inge Johnsen

Kenneth Gjesdal (V), fikk ordet før administrasjonen la frem sitt forslag. Han påpekte at nå faller formannskapet tilbake til gamle synder. Etter rundskriv fra kommunalavdelingen i KRD (H-13/98) ser en klart at “Formannskapets behandling av administrasjonens innstilling skal skje i møter, jf kommuneloven § 30. Etter § 31 nr 1 skal disse møtene holdes for åpne dører dersom ikke annet blir vedtatt med hjemmel i § 31. De mest aktuelle hjemlene er § 31 nr 3 eller nr 5. Etter nr 3 kan formannskapet selv bestemme at dørene skal være lukket dersom tungtveiende offentlige interesser, som må være saklige, legitime og almene, tilsier dette. Hensyn som politisk bekvemmelighet eller ønske om å beskytte seg mot kritikk er ikke slike interesser.
Full tekst her

Det å dra avsted, utilgjengelig er i praksis det samme som å lukke et møte og like galt.

Tilslutt påpekte Kenneth Gjesdal at det var ikke bare Venstre som var av den oppfatning at det formannskapet i grunn skal gjøre i Hegebostad er å behandle administrasjonens innstilling, noe de ikke har lov til. Venstres representant viste til hva Oppvekst- og kultursjefen hadde skrevet på sin Facebook side dagen før ““Budsjettkameratene” fra Lund skal dit (Heddan gard i Hægebostad) for å bli enige om pengefordelingen for 2010″

Det ble veldig stille da den bomben falt….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**