Stopp overvåkningen!

Grorud Venstre er bekymret over den omfattende og økende overvåkningen av vanlige borgere. Vi ber Regjeringen ta troverdige grep for å trygge folks privatliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Det er særlig tre forhold som gjør at vi er urolige for omfanget av overvåkning akkurat nå:

FRA-loven
FRA-loven ble nylig vedtatt i endelige versjon i den svenske Riksdagen.
FRA-loven gir det svenske forsvaret rett til å overvåke all kabelbåren informasjon som passerer Sveriges grenser. Det vil si at all e-post, SMS, webtrafikk, chat, mobiltelefoni og vanlige telefonsamtaler til og fra Norge vil overvåkes av svenske etterretningsmyndigheter. Grorud Venstre synes dette er fullstendig uakseptabelt, og vil at Regjeringen protesterer.

Kameraovervåkning
Det finnes ingen total oversikt over hvor mange overvåkningskameraer som finnes i Norge. Innenfor Ring 2 i Oslo sentrum, er det, i følge Datatilsynets nye tellinger, nå over 1000 overvåkningskameraer, og i tillegg er det rundt 400 kameraer bare rundt Oslo S. Kameraene befinner seg i gatene, i butikker og på restauranter. Det viser seg at svært mange virksomheter ikke melder overvåkningen til Datatilsynet eller varsler folk som ferdes i området, slik loven krever.
Grorud Venstre mener det er uakseptabelt at det ikke er mulig å bevege seg i deler av Oslo sentrum uten å bli filmet, ofte uten at vi er klar over det eller vet hvordan personinformasjonen håndteres.
Venstre mener at det bør være Oslo kommune som bestemmer over kameraovervåkningen i hovedstaden, fordi vi tror lokal kunnskap og nærhet til borgerne bedre vil kunne ivareta både personvernhensyn og direkte kommunikasjon med næringslivet.

Datalagringsdirektivet
En norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF) vil pålegge tele- og nettselskaper å lagre trafikkdata om alle borgeres bruk av e-post, sms, telefon og internett i minimum seks måneder og maksimum to år. Informasjonen som skal lagres er blant annet navn, brukeridentiteter, lokalisering, dato og klokkeslett for av- og pålogging.
Grorud Venstre mener at nordmenns personvern med en implementering av datalagringsdirektivet vil bli grovt krenket. Nytten av datalagringsdirektivet for å bekjempe alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet veies ikke opp av den krenkelsen av privatlivet som direktivet innebærer for borgerne.
Venstre vil at Regjeringen bruker reservasjonsretten mot Datalagringsdirektivet.

Grorud Venstre vil
at Regjeringen protesterer mot FRA-loven overfor svenske myndigheter, og krever tiltak som sikrer norske borgeres personvern.
at Oslo kommune får overta ansvaret for kameraovervåkningen i Oslo, slik at kommunen kan kontrollere bruken og omfanget av kameraer i offentlig rom i Oslo. Oslo kommune må også få retten til å gi og nekte tillatelse til å sette opp kameraer.
at Regjeringen bruker reservasjonsretten mot Datalagringsdirektivet.

Uttalelse vedtatt på Grorud Venstres årsmøte 21. oktober 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**