Per Martin Berg

Per Martin er gruppeleder for Venstres kommunestyregruppe for perioden 2011-2015 og nestleder i lokallaget. Til daglig jobber han som regionsekretær for Buskerud, Telemark og Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Martin Berg

Foto: Martin Gran

Per Martin er gruppeleder for Venstre kommunestyregruppe i Sande. I tillegg er han nestleder i styret og politisk nestleder i Vestfold Venstre og 2. vara til fylkestinget.

Per Martin bor i Dunihagen sammen med sin kone og tre barn. Til daglig arbeider han som regionsekretær for Vesntre. Tidligere har Per Martin jobbet som forretningsrådgiver for Capgemini med fokus på rådgivning innen logistikk, prosessforbedringer og lean.

Per Martin fant Venstre som en erkjennelse av at vi er alle ulike, men er like mye verdt. “Alle har vi et behov for frihet til å leve vårt eget liv, men vi må samtidig ta hensyn til andre, hverandre og for de som kommer etter oss.” For Per Martin handler politikk handler om stadig å gjøre ting bedre, ikke fortape seg i hvordan ting var engang.

Per Martin er opptatt av skolepolitikk og ønsker en skole med engasjerte og inspirerende lærere som er trygge i faget. “Dette er den viktigste faktoren for elevers læring. Han vil at skolen i størst mulig grad tar hensyn til den enkeltes elevs evner og ønsker. Det er viktig å løfte elever opp til deres fulle potensial. Man hopper ikke høyere enn der lista ligger. Evnerike elevers behov blir fort glemt i dagens skole, noe som kan fører til manglende motivasjon. Vi skylder alle å få best mulig start på livet.”

“Sande har noe av landets aller beste matjord, og derav et flott kulturlandskap. Det er viktig at vi tar vare på denne ressursen. Kanskje har vi ikke verdens mest effektive landbruk, men vi får i hvert fall ikke det av å bygge ned dyrket mark. Med god planlegging finnes det et vel av muligheter for å redusere behovet for nedbygging av dyrket mark.”

Epost: [email protected]
Tlf: 95 70 33 40
.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**