Etterlyser mer utfyllende rapporter

Gry Haukland (V) er ikke fornøyd med administrasjonens svar på Arne Skobbas (V) oversendelsesforslag om “Basseng i folkeperspektiv” og “Barnefatigdom i Lund”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jf Arne Skobbas (V) oversendelseforslag 29.10.2009, saksnr.0303/09,)
Da både “Basseng i folkeperspektiv” og “Barnefatigdom i Lund” burde vært interessante for etaten, etterlyser vi utfyllende rapporter.

Gry Haukland
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**