En grønn hverdag

Venstre tror på en moderne miljøpolitikk som legger til rette for at alle skal kunne være med å sikre miljøet for barna og barnebarna våre. Dette betyr at miljøvennlige løsninger må gjøres tilgjengelig for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Østre Toten Venstre tror på en konkret og ambisiøs miljøpolitikk som legger tilrette for at alle skal kunne være med å sikre miljøet for barna og barnebarna våre. Miljøvennlige løsninger må gjøres
tilgjengelige for alle. Miljøhensyn må gjennomsyre alle avgjørelse som tas, selv om alternativer kan gi kortsiktige gevinster.

Se her for hva mer Østre Toten Venstre mener om miljø.

Nyheter:
Venstres innspill til klimaplan for Østre Toten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**