Styret og Folkevalde i Ørsta Venstre

Oversikt over kvar Venstre er representert i Ørsta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Styret i Ørsta Venstre 2009 — 2010
Valde på årsmøtet 22.01.09 og ved konstituering av styret 16.02. 2009
Leiar: Einar Flø
Nestleiar: Bjarte Roth
Kasserar: Else Marie Halse Ressem
Skrivar: Per Ole Røed
Styremedlem: Kyrre Grimstad

Varamedlemer: Anne Lise Masdal og Svein Engeset

Folkevalde frå Venstre i utval og nemnder i Ørsta kommune 2007-2011
Representantar i kommunestyret :
Bjarte Roth
•Bjarte er også medlem i kontrollutvalet
Einar Flø
•Einar er gruppeleiar i kommunestyret og Venstre sin representant i formannskapet

Vararepresentantar :
1. vara: Robert P. Vatne
2. vara: Kyrre Grimstad
3. vara: Per Ole Røed
4. vara: Marita Bett Jensen
5. vara: Gunhild Dalebø

Venstre sine representanatar i andre kommunale utval og nemnder:
Venstre hadde teknisk samarbeid med Krf. og SV ved desse vala.

Formannskapet
•Einar Flø, fast medlem

Kontrollutvalet
•Bjarte Roth

Forvalningsutvalet
•Else Marie Halse Ressem, nestleiar i utvalet
•4. vara: Per Ole Røed

Driftsutvalet
•Anne Lise Masdal, fast medlem
•1. vara: Kyrre Grimstad
•2. vara: Marita Bett Jensen

Utviklingsutvalet
•1. vara: Robert P. Vatne
•3. vara: Gunhild Dalebø

Adminstrasjonsutvalet
•1. vara: Einar Flø

Utval for likestilling
•Magnhild Kippersund

Eldrerådet
•Jens Kåre Engeset, fast medlem
•1. vara: Enok Kippersund

Råd for Funksjonshemma
•Per Ole Røed, fast medlem

Valnemnda
•Einar Flø, fast medlem
•vara: Bjarte Roth

Ørsta Reiselivslag
•vara: Marita Bett Jensen

Mellestiftelsen Svendsengarden
•Svein Ose
•1. vara Einar Flø

Volda-Ørsta Reinhaldsverk — Representantskapet
•vara: Per Ole Røed

Møre Folkehøgskule
•Kyrre Grimstad

Styret for distriktrevisjonen
•vara: Else Marie Halse Ressem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**