Kommunedelplan for Sande sentrum og bruken av dyrka mark

Venstre er imot at et 260 dekar stort sammenhengende jorde vest for sentrum skal bli nedbygd.

Derfor har Venstre tidligere i prosessen kommet med forslag i formannskapet om at denne jorda ikke skal brukes til boligbebyggelse, men dessverre fikk forslaget kun støtte av Senterpartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

Sande er og bør være ei bygd og ikke en småby. En må ta konsekvensen av at det i sin tid ble bestemt at Skafjellåsen skulle utbygges, nettopp for å verne dyrka mark. Her ligger jordene grønne og fine i nedkant av boligfeltet. Slik bør det fortsatt være i Sande! Dessuten skal jo N.Jarlsberg Brygge etter hvert bli en realitet. Hvor mange mennesker er det realistisk å regne med skal bo i Sande etter hvert!
Venstre vil i løpet av prosessen kjempe for at det nevnte jordet blir spart for nedbygging.
Argumentet for å bygge ned jordet over tid er at vi vil ha et levende sentrum med barnefamilier og ikke bare leiligheter som passer best for eldre mennesker. Det er kanskje litt seint å tenke på det nå når mesteparten av arealet i sentrum nettopp er brukt til leiligheter.
Nei, det beste vil etter min mening være å bygge på det som finnes av utfyllingsområder. Det vil sikkert holde for de 10 neste åra.

Fred Fredriksen
Kommunestyrerep. Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**