Hva vil vi med Flotmyrområdet?

Venstre foreslår nå at kommunen lyser ut en arkitektkonkurranse for utvikling av Flotmyrområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har i budsjettet for 2010 følgende verbalforslag:

“I forbindelse med Rådmannens forslag om opprustning av eksisterende stadioen er det behov for endring av gjeldende reguleringsplan.

Bystyret ber om at det blir utlyst arkitektkonkurranse i forbindelse med omregulering av hele Flotmyrområdet.

En slik arktitektkonkurranse må omfatte en helhetlig utnytting av området i forhold til framtidig knutepunkt for kollektivtrafikk, opparbeidelse av sentralt parkeringsanlegg og trafikkavvikling i Karmsundgaten.

Det må legges vekt på an allsidig utnyttelse av området.

Bystyret ber derfor Rådmannen utarbeidde grunnlaget for en slik arktitektkonkurranse.”

Les artikkel om saken i Haugesunds Avis her:

http://www.h-avis.no/article/20091113/NYHETER/243870133

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**