Ønsker folkavstemning i skolesaken

Skolesaken er en stor sak som engasjerer mange av innbyggerne, og det er en sak som har stor betydning for mange. Venstre mener derfor at folket må få si sin mening i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolegård

Foto: Helle Swahn Gundersen

Det er lenge til neste valg. Siden prosessen om eventuell endring av skolestruktur pågår nå, blir det uheldig å vente i over to år på en avklaring. Mange vil gå rundt og være usikre på hva som blir framtida, og det skaper uro. Skolesaken var heller ingen valgkampsak i det foregående valget, det er derfor sikkert ikke mange som har vaktlagt partiets holdning til skolestrukturen ved stemmegivningen.
Men saken er så viktig at innbyggerne må få si sin mening. Venstre mener det beste er en rådgivende folkeavstemning i aller nærmeste framtid. Da får vi en avklaring nå, og folk får allikevel sagt sin mening. I tillegg slipper vi en valgkamp om halvannet år der skolesaken overskygger alle andre saker.
Skulle kommunestyret til tirsdag gå mot et utsettelsesforslag og gjennomføre avstemingen nå, vil Venstres representant stå for det programfestede standpunktet, å beholde en desentralisert skolestruktur. Det blir altså ikke aktuelt å gå inn for en storskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**