Stiller spørsmål om museumstilskudd

Venstres Heidi Flaten stiller spørsmål i kommunestyret om hvor mye Levanger kommune har mottatt i tilskudd til Levanger museum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

Viser til museumsstrategisk plattform for N-Trøndelag fylkeskommune s.4:”Museumsstrukturen er eit viktig innsatsområde for N-T fylkeskommune med eit samla tilskot på nær 14mill kroner i 2009. Av inntektsdelen som det offentlege finansierer, er det gjennom ei partnerskapsavtale med den enkelte kommune inngått ei ansvarsfordeling om tilskudd fra staten med 60%, fylkeskommunen med 24%,og Levanger kommune med 16%. ” Levanger museum med fotosamlinga er konsolidert inn i SNK (Stiklestad Nasjonale kultursenter)som er et aksjeselskap eiet av Verdal kommune og N-Trøndelag fylkeskommune, og bare de kan utøve eiermakt i driftsselskapet. Kommunene med Levanger kommune, Levanger museum, Steinkjer med Egge museum, og Stjørdal med Stjørdal museum bidrar med betydelig økonomisk bidrag inn i et aksjeselskap med driftsansvar for all museumsvirksomhet , uten å ha makt til å påvirke hvordan driftsselskapet forvalter verdiene.
I forslag til strategisk plattform fremheves det at mål er nådd med hensyn til å bygge felles administrative,-økonomiske,- personal-og fagsystem, har ein nådd målet med ei faglig styrking. Når det gjelder Levanger kommune museum, hvor Levanger kommune har bidratt med 460.000 kr.i 2009, og etter fordelingsprinsippet skal ha fått ca. 2,4mill i tilskudd fra stat og fylke, til lønn,drift og husleie, er det naturlig med et spørsmål til ordfører.

Spørsmål til ordfører:
1.Er ordfører fornøyd med organisasjonsstrukturen i SNK?Eller hva kan gjøres for at Levanger kommune kan få et eierforhold i SNK?

2.Har Levanger kommune v/Levanger museum mottatt 2.4mill kr. i tilskudd ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**