Landsmøtedelegasjon fra Nordland

Delegater til Venstres Landsmøte valgt på Nordland Venstres årsmøte 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nordland Venstre har etter stemmetall og antall medlemmer rett til 6 delegatplasser til Venstres Landsmøte i Sarpsborg 16-18.april.
Berit Woie Berg har fast plass på landsmøtet da hun er direktevalgt Landsstyremedlem.

Arne Langset er delegatleder og har fylkesleders faste plass til landsmøte.
Unge Venstre har fast plass til landsmøtet, her ble Nikolai Endresen Dahl valgt.

For øvrig valgte årsmøtet følgende delegater:
1. Anja Johansen,
2. Hanne Nora Nilssen,
3. Tor Arne Solvoll
4. Carola Karl

varautsendinger:
1. Arne Ivar Mikalsen
2. Turid H. Holm
3. Hilde Nystad
4. Raymond Ødegård

Arkiv:

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Nordland Venstre var i 2009 representert med 8 delegater og 2 observasjonsplasser på Venstres Landsmøte.
Landsmøtedelegasjonen 2009

Nordland Venstre var i 2008 representer med 9 delegater og 3 observasjonsplasser på Venstres Landsmøte.
Landsmøtedelegasjonen 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**