Møteplan for Nordland Venstre 2010

Styret i Nordland Venstre har satt datoer for styresamlinger, venstresamlinger og årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


<---- til organisasjon
Klikk her for aktivitetsplan – styremøter og referater

Januar:
31. Utsendelse av årsmøtepapirer fra styret

Februar:
8. Fylkestingssaker, e-møte
12. Styremøte
13. — 14. Årsmøte
15. – 18. Fylkesting på Fauske, lokal venstreskole trinn1

Mars:
6. – 7. Landsstyre i Venstre
13.-14. Styremøte i Bodø, styret og regionledere.

April:
16.- 18. Landsmøte i Venstre, Tønsberg
19.- 22. Fylkesting på Stokmarknes, lokal venstreskole trinn1

Juni:
5. — 6. Styremøte, lokalsjon ikke avgjort
12. — 13. Landstyret i Venstre
14. — 17. Fylkesting på Mo i Rana, lokal venstreskole trinn1

September
18. -19. Nord-Norge samling Tromsø

Oktober:
2. — 3. Landstyret i Venstre
4. – 7. Fylkesting, lokasjon ikke avgjort.

November:
27. — 28. Styremøte i Bodø

Desember:
3.- 6. Landsstyret i Venstre
6. — 9. Fylkesting i Bodø, lokal venstreskole trinn1

Februar 2011
februar Årsmøte i Nordland Venstre

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter pr telefon eller nettkonferanser mellom de som er satt opp i møteplanen.

ARKIV:
Møteplan 2009
<---- til organisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**