Symbolpolitikk om miljøteknologi

Regjeringspartiene foreslår en ekstrabevilgning til miljøteknologi. Nordland Venstre mener dette er ren symbolpolitikk. Man bevilger midler til utvikling av miljøteknologi og biodrivstoff, mens man samtidig river vekk det økonomiske grunnlaget for å satse på dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I Stortingets arbeid med statsbudsjettet foreslår regjeringspartiene en ekstrabevilgning som øremerkes utvikling av 2. generasjons biodrivstoff.

Fatter ikke hva SV holder på med
– Det hjelper ikke Norges eneste produsent av biodiesel, Uniol i Fredrikstad, som vil legge ned driften. i tillegg er det innlysende at utvikling av 2. generasjons biodrivstoff, forutsetter utvikling av en 1. generasjons biodiesel slik vil ser i Fredrikstad.

– Representanter fra regjeringspartiene har blant annet begrunnet avgiften på biodiesel med at denne produksjonen er uetisk. Dette henger ikke sammen med det regjeringen nå gjør. Avgiften på biodiesel rammer all biodiesel og skiller ikke mellom om drivstoff som er produsert på en god måte og drivstoff som er produsert på en dårlig eller uetisk måte.

I strid med klimaforliket
– Klimaforliket slår tydelig fast at det skal arbeides videre med den grønne omleggingen av kjøretøyrelaterte skatter, avgifter og annen regulering som påvirker veitrafikken og fremmer lavutslipps- og nullutslippsalternativer. Regjeringens forslag om avgift på biodiesel er i strid med disse forpliktelsene. Venstre har forventninger om at regjeringspartiene føler seg forpliktet av klimaforliket og at regjeringspartiene nå snur i denne saken.

– Venstre har i sitt alternative statsbudsjett foreslått en dobling av satsingen på miljøteknologi med 100 mill. kroner i tillegg til å fjerne avgiftsøkningen på biodiesel. Nordland Venstre oppfordrer andre partier å støtte dette forslaget.

Styret Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**