GODT BUDSJETT FOR GRORUDDALEN

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo Kommunes budsjett for 2010. De fire partiene på borgerlig side er kommet til enighet om budsjettet for 2010. Forliket viser en fortsatt satsing på skole og utdanning, kultur og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Groruddalen kan glede seg over at det er satt av 45 millioner kroner til oppfølging av Ruters strategi for 2010, slik at de blant annet blir 7,5 minutters rute på Furusetbanen. I tillegg er det lagt inn 22,5 millioner til kunstgressbaner blant annet på Valle Hovin sier Venstres Ola Elvestuen i en kommentar.

Andre saker i budsjettforliket med betydning for Groruddalen:

Det er satt av 3 millioner kroner til utvidete åpningstider og nye lokaler for byens bibliotek, blant annet Rommen bibliotek.
Det er bevilget 5 millioner til vedlikehold av kirkene på Stovner, Bredtvedt, Haugerud og Fossum.
Det skal opparbeides en park og minnesmerke på Hasle, i samarbeid mellom KORO og Kommunen.
Det innføres samme takster på nattkollektivtilbudet som resten av døgnet og det er satt av 5 millioner kroner til å utbedre nattilbudet.
Internasjonalt konkurranseanlegg for svømming og stuping. Økern eller Lambertseter, utredning.
Det er satt av 7 millioner til prosjekt “Levende Oslo”, som gir en total satsing på torg og møteplasser på 20 millioner kroner i 2010.
Det er satt av 7 millioner til oppfølging av Hovedsykkelveiplan og Gatebruksplan, noe som vil si at det til neste år er satt av 61 millioner til dette formål.
Det innføres en vedlikeholdspott på 5 millioner til barnehager, som både offentlige og private barnehager kan benytte seg av.
Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010
Barnas Holmenkolldag vil også neste år bli arrangert i Frognerparken
Det skal utarbeides en egen handlingsplan for “Musikkbyen Oslo”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**