Åpent gruppemøte mandag 30. november

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe i Venstres bydelsutvalgsgruppe mandag 30. november 2009 kl. 1800-1930. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 30. NOVEMBER
I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Mandag 30. november 2009 kl. 1800-1930. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 39/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 40/09 Komitemøtene i uke 50

Sak 41/09 Budsjett 2010 for Bydel Nordre Aker

Sak 42/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre
Oslo Venstre
Bystyregruppen
Stortingsgruppen

Sak 43/09 Eventuelt

Budsjettet og sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider: http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Oslo, den 24. november 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]
Nett: http://nordreaker.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**