Kommentar: Vibrandsøy nok en gang

Venstres Edel Mikkelsen hadde et debattinnlegg om Vibrandsøy i Haugesunds Avis den 24. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele innlegget her:

Først vil jeg gjerne henvise til notisen i Haugesunds avis forleden der gruppeleder for Høyre — Sveinung Steinsland informerer om sitt innspill til Regional og kulturutvalget i fylket der han ber Rogaland fylkeskommune om å delta i restaureringen av verneverdig hus på Vibrandsøy. Prisverdig innspill som alle partier slutter seg til. Prosesser synes derfor å være igangsatt.

Dette er et flott initiativ som Venstre støtter helhjertet. Trygve Eriksen i planavdelingen slår fast at det nå haster med å sikre verdiene som kommunen er eier av. Dette må være et felles ansvar for staten, fylkeskommunen og eierkommunen.

Like så viktig er det å skaffe allmenheten tilgang til øya. Haugesund kommune har kjøpt dette området i første rekke for å bevare bygningene og kystkulturen til glede for alle innbyggere i kommunen. Hensikten er at Vibrandsøy skal bli et like attraktivt rekreasjonssted som Djupadalen er i dag. Slik vil vi alle kunne velge mellom opplevelser på fjellet, i skogen eller i strandkanten.

Som venstrepolitiker i det samme utvalget, og som oppsitter på denne øyperla har jeg fulgt forfallet av bygninger og tilgroing av landskapet de siste femten år på nært hold. Det er gledelig at kommunen endelig besluttet seg for å kjøpe hele området. Det er også meget positivt at kommunen velger å selge hus for privat restaurering og forhåpentligvis også noen tomter i nær fremtid.

Utfordringen for politikerne denne høsten blir å sørge for at øya blir mer tilgjengelig for byens borgere. Ikke alle har egen båt. I dag er øya fremdeles en "godt bevart hemmelighet" forbeholdt noen få. Dersom Røværfjord fikk i oppdrag å ha faste anløp på øya kunne alle som ønsker det legge turer ut og bli kjent med mulighetene.

Friluftsrådet Vest vil legge Vibrandsøy inn i sine aktivitetsplaner fremover. De er avhengig av tilskudd fra fylke og kommune for å kunne være en aktiv aktør. Det er behov for ilandstigingsmulighet, bosstømming, vann og toalett i friluftsområdet.

Edel K. Mikkelsen, medlem av Regional og kulturutvalget i Rogaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**