Velkommen til årsmøte i Stavanger Venstre

Årsmøtet i Stavanger Venstre finner sted onsdag 9. desember kl 1900-2100 på Sølvberget (4. etasje.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2008

4. Årsmelding

5. Regnskap 2009

6. Budsjett 2010

7. Bystyregruppens årsmelding og aktuelle politiske saker. Debatt

8. Valg

9. Politiske uttalelser

10. Annet

Alle medlemmer er velkomne!

Styret i Stavanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**