Et barnevern i krise

– Flere aviser har i høst skrevet om og gitt eksempler på at barnevernet har store utfordringer. Det er uholdbart å fortsette som nå. Venstre er opptatt av at det nå må tas noen politiske grep for å sørge for at sårbare barn får den hjelpen de har krav på. Barnevernet har store utfordringer både når det gjelder ressurser og samhandling, sier kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Barn

Foto: Microsoft

I en ny Fafo-rapport (Fafo-rapport 2009:41) kommer det fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer. Rapporten viser at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke bidrar til at de mest sårbare barna i Norge får den hjelpen de har krav på.

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– Vi er opptatt av at kommunene må få et helhetlig ansvar for barnevernet og mener nedleggelse og overføring av Bufetats oppgaver er noe som nå må vurderes. Trondheim kommune har gjennom barnevernforsøket, som innebar at kommunen hadde ansvar det helhetlige ansvaret, gjort et faglig utviklingsarbeid som vakte oppmerksomhet i andre kommuner, sier Gunnes.
– Et barnevern som ikke makter å gi barn den hjelpa de trenger, er resultat av politiske og organisatoriske valg. Barnevernsreformen i 2004 hadde mange gode intensjoner og tanken om et likeverdig tilbud til barn over hele landet er god. Det vi trenger nå er et kommunalt barnvern med nok ressurser og kompetanse, avslutter han.

Venstre ved Trine Skei Grande har på Stortinget foreslått å overføre oppgavene fra Bufetat til kommunene slik at disse kan få et helhetlig ansvar for barnevernet, du kan lese mer om dette her.

I formannskapet i dag foreslo Jon Gunnes følgende på vegne av Venstre:

Formannskapet i Trondheim gjør denne henvendelsen til Regjeringen:
Trondheim kommune ber Regjeringen gjennomgå arbeidsfordelingen mellom den kommunale barnevernstjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) med tanke på å overføre oppgaver fra Bufetats regionskontorer til kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**