Årsmelding 2009-2010

Selv om stortingsvalget gikk dårlig for Iveland Venstre, har lokalpolitikken i 2009 vært preget av flere viktige seiere. Kanskje viktig er kommunestyrets forsvar av skolestrukturen og en kritisk linje til Knutepukt Sørlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Styret

Styret har i perioden 2008-2009 bestått av følgende personer:

Leder: Odd Håvard Dahle
Nestleder og Kasserer: Olaf Engestøl
Sekretær: Marius Brufjell
Styremedlem: Mads Jensen
Styremedlem: Karl Inge Thomassen
Styremedlem: Tellef Mitander

Styret har hatt møte i forkant av kommunestyrer og har hatt 3 styremøter utover det.
Fokuset har vært på å diskutere saker løftet av rådmannen eller andre politikere, og stadig oftere løftes saker på dagsorden fra styret i Iveland Venstre per interpellasjon eller ved andre midler.
Vil legge til at det er vanskelig å få et godt nok oppmøte i forkant av utvalgsmøtene, men i en travel hverdag er det vel sånn det blir. Ønsker å prøve og få opp deltakelsen, men dette er også et fellesansvar.

Medlemsmassen har vært stabil, og organisasjonsarbeid har hatt mindre fokus i denne perioden.

Økonomi:

Transaksjoner denne perioden har vert som følger:

Dato Forklaring Ut av konto Inn på konto
31.12.2009 KREDITRENTER 12
08.12.2009 KOMMUNEKASSEREREN I IVELAND 4168,86
31.10.2009 NETT/TELEBANK (EK) 1 TRANS(ER) TYPE 440 941 250
30.09.2009 NETTGIRO 1 TRANS(ER) TYPE 203 2,5
01.10.2009 Nettgiro til: IVELAND SKOLEKO Betalt: 30.09.09 964,8
03.09.2009 Venstre effekter kjøpt på nett 2332,5
23.07.2009 VENSTRES HOVEDORGANISASJON 400
31.05.2009 NETTGIRO 1 TRANS(ER) TYPE 203 2,5
25.05.2009 Nettgiro til: 6317.05.06105 Betalt: 23.05.09 490
25.02.2009 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDAN 2232,6
22.01.2009 KOMMUNEKASSEREREN I IVELAND 4168,86
31.12.2008 KREDITRENTER 18
31.10.2008 NETT/TELEBANK (EK) 1 TRANS(ER) TYPE 440 941 250

Saldo pr. 01.01.2010 er: 12.301,36,- kr.

Dette er i all hovedsak i tråd med sist årsmøtes verbale budsjett.

Kontakt med Venstre

Iveland Venstre har i perioden slitt med å stille med folk til samlinger i fylket slik som årsmøter og nominasjonsmøter. Vår nestleder Olaf Engestøl er den eneste som har stilt, men har til gjengjeld stilt på alle regionale arrangementer. Med utgangspunkt i lederes jobb i Nordsjøen er ikke dette helt enkelt og få koordinert, og bør søkes løst på ett eller annet vis.

Iveland Venstres Olaf Engestøl ble også nominert til en 3. plass til stortingsvalget, noe som viser at tross i laber representasjon blir Iveland Venstres stemme hørt i fylket.

Vi har også hatt en stortingsvalgkamp og gjorde det dårligste valget for Venstre i Iveland noen sinne, og her må vi bare komme i gang med vervearbeid, samt programarbeide for neste periode, jo fortere jo bedre.

Politikk

Selv om stortingsvalget gikk dårlig må perioden sies å ha godt bra i lokalpolitikken. Mange gode gruppemøter, og interpellasjoner ser ut til å ha styrket Iveland Venstres posisjon og vi har fått igjennom flere viktige saker slik som:

Møteprotokoll med navn og parti avstemning, referert på kommunestyre og utvalgsmøter.
Beholde Skolestrukturen med 3 skoler.
Videreføring av startlån/etableringslån.
Videreføring av tilskudd til reguleringsplan.
Oppfølging av mobbesaker.
Mottak av asylsøkere.
Sak om utmelding av Knutepunkt Sørlandet på dagsorden og samtlige direktiver stemt ned eller utsatt på ubestemt tid.

Synspunkter og kommentarer.

Gjennom store deler av fjoråret, og også i år så har vi hatt problemer med at rådmann har vært sykemeldt i store deler av året som gikk, og vi måtte tilslutt avhjelpe dette med å få inn en vikar rådmann, som nå har funnet seg tilrette, og igjen kommer det viktige saker opp til kommunestyret igjen. Det jeg her har i tankene er utbyggingen av Iveland 2 som nærmer seg med stormskritt, og vi har hatt et stående spørsmål til admin. Ang ståa i denne viktige saken, og at vi som kommune ikke blir en bremsekloss, men er i forkant med hva vi vil i reguleringsplaner og andre viktige spørsmål ang. denne saken. Dette trykket må fortsette frem til utbyggingen vel er i gang.

Vil også få nevne at jeg som leder og kommunestyrerepresentant i min tredje periode, for første gang synes at sakene nå ikke er avgjort i forkant, men at det blir skikkelige debatter og et levende engasjement som jeg setter umåtelig stor pris på, og som er givende for meg som har vært med ei god stund nå. Vil også få sagt at uten dere og spesielt da styre og min faste kommunestyrerepr. Olav Engestøl sitt glødende engasjement, hadde blitt vanskelig og fått gjennomført de sakene vi har satt oss som mål.

Gleder meg også til å få satt ned programarbeidsgruppa, som nå fremover skal gjennomgå hele Iveland Venstre sitt program, og komme med ei innstilling til styret, og her igjen oppfordrer jeg dere alle til å være aktive, og komme med innspill til de som skal meisle ut det nye programmet vårt, slik at det som blir stående i programmet er noe vi alle kan stille oss bak, og ha et eierskap til.

Odd Håvard Dahle
Leder Iveland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**