Valgkampbidrag

Vi trenger din støtte til et ekstra løft i valgkampen for et større Venstre i Fredrikstad. Ingen bidrag er for små og ingen for store.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre legger vekt på å opptre uavhengig av særinteresser. Derfor tar vi ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner. Vår valgkamp er finansiert ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår. Ditt bidrag er en støtte til Venstre og vår politikk, der vi særlig legger vekt på miljø, skole, småbedrifter og sosialt ansvar.

Du kan gi bidrag direkte her: Gi ditt bidrag til vår valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**