– Regjeringen mangler troverdighet i klimapolitikken

– Miljøvernminister Erik Solheim mangler troverdighet når han reiser rundt i verden med ambisjoner om høye klimakutt, når virkeligheten er at regjeringens ambisjonsnivå er lavt, og tiltakene mangler, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen (bildet) da han innledet til debatt på fylkesårsmøtet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Jeg mener at klimatoppmøtet i København ikke nødvendigvis var mislykket, det avgjørende er hva som skjer i etterkant. Men jeg blir svært skuffet når den norske regjeringen nok en gang viser at vi skal nå våre klimamål gjennom å kjøpe kvoter i utlandet, framfor å gjøre tiltak hjemme, sa Elvestuen.

Må bygge ut kraftnettet

Elvestuen kom også inn på kraftkrisen i Midt-Norge i sitt innlegg. – Det er urimelig at Midt-Norge skal ha helt andre kraftpriser enn resten av landet. Vi trenger bedre overføringslinjer, både inn til Midt-Norge og ut til kontinentet. Med det vil vi få en mer stabil kraftforsyning, lik pris over hele landet samtidig som vi bygger infrastruktur for å bygge ut mer ren energi i landet, sa han.

– Aldri mer NTP!
– Samferdselspolitikken er en viktig del av miljøpolitikken, men dessverre fungerer ikke Nasjonal Transportplan som et verktøy i dag, og jeg har som ambisjon at den planen vi lever med i dag skal

Tønsberg jernbanestasjon

Foto: Kåre Pettersen

være den siste. I dag finnes det knapt en veistump som ikke er nevnt i siste del av planen, den mangler et overordna perspektiv. I stedet for å starte med de konkrete prosjektene, må vi starte med de overordna strategiene, sa Elvestuen. – Dette er særlig viktig med tanke på å få til en god utbygging av jernbanen. Vi ønsker oss et raskere jernbanenett mellom de store byene, blant annet med 4 timer mellom Trondheim og Oslo innen 2020. Og mens man jobber med de store planene, må man gjøre tiltak på kort sikt, men vi må velge de riktige tiltakene slik at vi handler ut fra en større plan om hvor vi vil på sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**