Anne Jorid Gullbrekken fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre

Anne Jorid Gullbrekken fra Rissa ble på årsmøtet i 2010 valgt som ny fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre. Anne Jorid arbeider som dyrlege, og sitt politiske virke har hun hovedsakelig i kommunestyret i Rissa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Leder Anne Jorid Gullbrekken i likestillingsutvalget mener mange politiske ledere sitter alt for len

Foto: Sigrun H. Overland

I tillegg er hun medlem i HLTM (Hovedutvalg for Teknisk Landbruk og Miljø) denne perioden, leder i Likestillingsutvalget i kommunen og leder i arbeidsgruppa for kommunens klima- og miljøplan. Nå gleder hun seg til å ta fatt på vervet som fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, noe som innebærer at hun får større mulighet til å engasjere seg i regionale og nasjonale saker.

Venstre er miljøpartiet
– Miljøpolitikken var grunnen til at jeg meldte meg inn i Venstre. I dag ser stadig flere hvor viktig det er at vi tar vare på miljøet – miljøpolitikk har endelig kommet øverst på den politiske dagsordenen. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Derfor er Venstre det beste miljøpartiet, sier Gullbrekken.

Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Gullbrekken er i tillegg opptatt av å rette søkelyset mot den skjevbehandlingen som i dag er mellom selvstendig næringsdrivende og lønnstakere, og fikk også flertall for en uttalelse hun fremmet om dette på fylkesårsmøtet. – En selvstendig næringsdrivende betaler betydelig mer skatt og får mindre sosiale ytelser tilbake fra staten. Venstre vil bedre de sosiale rettighetene for gründere og selvstendig næringsdrivende ved svangerskap, fødsel, omsorg for barn. Spesielt er dette viktig for å få flere kvinnelige gründere, sier hun.

Kontaktinfo:
E-post: [email protected]
Mobiltel. 91155075

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**