Kongsvingerbanen: Vil ha tog mot Oslo hver halvtime

Nes Venstre mener det er realistisk med tog fra Årnes mot Oslo hver halvtime på Kongsvingerbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Fakisimile av togartikkel i Raumnes

Foto: Sesselja Bigseth

Lokalavisa Raumnes skriver i dag om Nes Venstres innspill til jernbaneforumet som er opprettet for sju kommuner langs Kongsvingerbanen.

— Vi ser for oss et regiontog som stanser på få stasjoner, og som bruker bare en halv time til Oslo. Det andre toget er som dagens, som stanser på alle stoppesteder, og som bruker 40 minutter til Oslo, sier Øystein Smidt til Raumnes.

Viktig sak for Nes Venstre
Samferdselsstrategi, med en særlig satsing på tog, er et viktig tema for Nes Venstre og en sak vi har tydelig eierskap i, noe som også blir fremhevet i artikkelen.

— Ikke uventet er Nes Venstre raskt frampå med et forslag. Venstre har lenge stått på barrikadene for et bedre togtilbud, og de mener avgang hver halvtime fra Årnes mot Oslo er realistisk, skriver avisa.
Hele saken kan leses i nettutgaven av Raumnes: “Vil ha tog mot Oslo hver halvtime”

Nes Venstre har allerede mottatt positive tilbakemeldinger på innspillet fra flere andre partier. Allerede samme dag som artikkelen står på trykk, kommer SVs Børge Thinn med en appell i et leserinnlegg.
— Jeg ber alle partier slutte opp om Nes Venstres tilbakemelding, skriver Thinn.

Nes Venstre mener at:
* det bør skilles på regiontog og lokaltog
* planlagte krysningsspor må realiseres
* utbedringer av kurver må foretaes enkelte steder
* plattformer må forlenges for å ta imot doble togsett
* dette kan realiseres med relativt moderate investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**