Politisk uttalelse — Norge må si nei til EUs datalagringsdirektiv

15. mars 2006 vedtok EU å innføre et direktiv for datalagring. På grunn av EØS-avtalen kan det hende at også Norge må innføre direktivet. Venstre vil ha et sterkt personvern og Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Frihet har som forutsetning at hvert menneske vernes mot utilbørlig inngripen i privatlivet og at det kan delta i arbeidsliv og samfunnsliv uten å føle seg kontrollert eller overvåket. Personvernet innebærer en rett til å ha kontroll over personlige opplysninger om seg selv.

Med en innføring av Datalagringsdirektivet i Norge, som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon som e-post, sms, telefon og internett i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Internett har gitt en hel verden mulighet til å kommunisere med hverandre. Det er en unik mulighet vi aldri har hatt før. Med det kommer det også utfordringer. Nord-Trøndelag Venstres årsmøte krever derfor at Norge benytter seg av reservasjonsretten i EØS-avtalen og sier nei til EUs datalagringsdirektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**