Drift av Hamsunssenteret i etableringsfasen må sikres

Uttalelseforslag fra Venstre støttet av alle partier på fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hamsunsenteret på Presteid, Hamarøy ble åpnet 4. august 2009. Nordland fylkeskommune er byggherre, og Salten museum har ansvar for driften. Bygget har vært åpent frem til oktober 2009 for visning av den særegne arkitekturen og det har vært arangert en rekke godt besøkte omvisninger i senteret

Hamsunsenteret, Hamarøy, Nordland

Foto: Nordland County Council / Tore Schöning Olsen

Hamsunsenterets tårnbygg er foreløpig stengt for publikum, pga. pågående arbeid for å ferdigstille den delen av bygget, og fra juni 2010 reåpner Hamsunsenteret igjen for publikum, med utstilling, kontorer, kafé, bokhandel/butikk og bibliotek, og går over i full helårsdrift.

Kultursalen med auditoriet er ferdigstilt, og lokalene leies allerede nå ut til ulike arrangementer som for eksempel teater, konserter, kino, konferanser, bygdekino m.m. Senterets administrasjon flytter inn i kontorlokalene i løpet av februar 2010, og har frem til dette midlertidige lokaler på Skogheim, Oppeid. Utomhusanlegget ferdigstilles til våren.

For å drifte Hamsunssenteret ble det for 2010 forutsatt 4 millioner i driftstilskudd fra Staten, i tillegg til de pengene Nordland Fylkeskommune bevilger via Salten Museum. I statsbudsjettet for 2010 var det imidlertid bare satt av 2 millioner. Konsekvensen er 4 stillinger færre for å drifte Hamsunssenteret i det første driftsåret.

Det er svært viktig at senteret har ressurser til å bygge opp de tjenestene som skal til for at Hamsunssenteret skal kunne tas i bruk fullt ut. Senteret er av nasjonal og internasjonal betydning, og har allerede vekket stor interesse langt utenfor Norges grenser.

Det er viktig å ha ressuser til å følge opp den nasjonale og internasjonale interessen vi har bygget opp i tilknytning til Hamsunjubileet og åpningen av senteret og utstillingen i juni 2010. Bygget og arkitekturen viser seg å være av like stor interesse som forfatteren Hamsun.
Denne interessen må følges opp nå.

Vi ber om at Staten tar ansvar for ei løsning som sikrer Hamsunssenteret nødvendig kapasitet og kraft til å få senteret i drift som planlagt, og snarest bevilger de 2 millionene som mangler på årets budsjett.

Venstre Krf DnA Kystpartiet SV

Høyre FrP Rødt Sp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**