Billigere buss den 31. mars!

– Hvorfor ikke bruke innføringen av bompunktene den 31. mars til å senke prisene på kollektivtrafikken slik at flere vil velge miljøvennlig? spør Petter Rønning, styremedlem i STUV, i et leserinnlegg i Adressa. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Billigere buss for en miljøvennlig by

Buss

Den 31. mars kommer den nye "miljøpakken" i kraft, som omhandler bompunktene rundt omkring i Trondheim. De kommer på Klett, Sluppen og Ranheim, som du skal kjøre rett igjennom. Men hvorfor ikke å bruke dette til å fremme kollektivtrafikken i Trondheim?

Og hvorfor ikke å gjøre dette nå, når bomprisene kommer, og alle de nye miljøbussene til Team-Trafikk kommer. I sitt vinneranbud forplikter Team Trafikk seg til at 41 av bussene skal være gassdrevne og 10 skal være hybrider. De øvrige bussene skal gå på diesel med euro 5-standard. Og dette i seg selv er jo en betydelig miljøgevinst for Trondheim.

Hva med nå å senke prisene på buss til 11 kroner for barn og 22 for vokse, altså den gamle prisen? Dette vil øke populariteten til bussene betraktelig, og flere kommer til å velge buss framfor bil. Dette vil være et mer populært tiltak for å få folk til å ta buss enn hva prisøking på bussene og ombygginga på kollektivfeltene var.

Den tidligere prisen var da Trondheim kommune hadde Team-Trafikk, og de tok seg råd til å gjøre det. Vist det nå er sånn at fylkeskommunen ikke har penger nok til og få ned prisen igjen, øk bompengene til dette formål. Når den uansett kommer, så kan vi gjøre det beste ut av det. Men da må prisen ned, og det må kjøres busser oftere. For Trondheim skal jo være en ledende by innenfor miljø?

Petter Rønning, styremedlem i Sør-Trøndelag Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**