Godt oppmøte på åpent møte om næringspolitikk

Mandag 15. Mars inviterte Sagene og St. Hanshaugen Venstre til åpent møte om næringspolitikk i samfunnshuset på Sagene. Spørsmålet var: Hvor trykker skoen for småbedrifter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De som hjalp oss å svare på det var Terje Laurendz som er medeier og daglig leder i Torshov Sport, Christoffer Torris Olsen, medeier og gründer i Capasit som driver med drift og utvikling av IT systemer, og Elizabeth Hagen som driver Mat&Mer på Sagene. I tillegg var Torill Berge, leder i Oslo Venstre, tilstede for å fortelle om hva som er Venstres standpunkt både nasjonalt og på byrådsnivå.

Terje Laurendz var opptatt av at små butikker ikke kan konkurrere på de stores premisser- det koster for mye med markedsføring. Torshov sport har valgt å være et alternativ med et personlig forhold til sine kunder og lokal tilhørighet. Han fremhevet også det merarbeidet som byråkratiet (for eksempel HMS) legger på bedriften. Regelverket er ofte godt ment men tar ikke innover seg hvilke forhold de små bedriftene jobber under. Dokumentasjonen myndigheten krever er for omfattende og tidkrevende og gründere blir ofte utbrent. Kan myndighetene være en medspiller heller enn motspiller? I bunnen ligger spørsmålet om vi ønsker mangfold eller et samfunn der de store bedriftene er enerådende.

Capasit som Christoffer Torris Olsen har vært med å starte opp, har ingen ansatte- kun medeiere. Ansatte koster og risikoen er for stor. Sykelønnsdebatten som har rast den siste tiden forsterker denne oppfatningen. I tillegg fremhevet Christoffer lavere aksjekapital, mer tilgjenglig informasjon om bedrifters aksjekapital for å kunne vurdere mulige samarbeidspartnere og private investorer som viktige faktorer for små teknologibedrifter. Det må også være rom til å feile for å kunne prøve igjen, konkurs må allminneliggjøres, og vi trenger en gründerutdanning/kultur som er bedre tilpasset den raske teknologiutviklingen.

Elisabeth Hagen fra Mat&Mer, trakk på sin side fram den differensierte momsen som gir store utslag for hennes bedrift i tillegg til det personalkrevende perspektivet ved restaurantbransjen og kampen for å forbli liten. Som Laurendz var hun opptatt av de videre spørsmålene rundt hvilken plass små bedrifter spiller i samfunnet og nærmiljøet.

Vi følger opp dette møtet med et skriveverksted tirsdag 23 mars kl. 1915 på Venstre Hus i Møllergata 16. Målet er en politisk uttalelse om næringspolitikk som vi håper kan bli vedtatt på Venstres landsmøte i april. Skriveverkstedet er åpent for alle som er interessert i temaet – velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**